Kwaliteit


De kwaliteit van mijn werk wordt getoetst aan de gestelde eisen;

- een beroepscode (ethische code)
- bij- en nascholing voor coaches
- een klachtenregeling voor cliënten.  


Daarnaast geniet ik twee maandelijks intervisie met collega coaches.


De volgende opleidingen/cursussen heb ik met succes afgerond:

- HBO Opleidingskunde
- TOP-Training; Trainen-OPleiden-Presenteren
- Projectleider/cursusleider City Trainer
- Pedagogische dansvloer; groepsdynamiek 
- Training Persoonlijke effectiviteit
- NLP Practitioner
- Gewichtsconsulent
- Reiki I
- Coaching & Counselling
- HBO Sportmanagement

 

Mijn werkterrein bevindt zich tussen dat van de huisarts en de reguliere psychische hulpverlening in. Mensen lopen vaak onnodig lang met problemen en/of psychische klachten rond, niet in de laatste plaats door de vaak lange wachttijden in de reguliere hulpverlening. Ik kijk naar jouw persoonlijkheid, bij mij ben je geen nummertje. Coaching richt zich op problemen en vragen van mensen met een psychisch gezonde basis. Het is begeleiding bij de ‘normale’ hobbels in de weg.

 

Ethische Code

De Ontdekkingsplaats verbindt zich aan de Ethische Code zoals voorgeschreven door de Stichting Counselling, en de NOBCO. Daarin staan zaken zoals geheimhoudingsplicht en werken binnen de grenzen van mijn competenties.

 

Algemene voorwaarden
Voor alle diensten aangeboden door de Ontdekkingsplaats gelden deze algemene voorwaarden. Bij het aangaan van een overeenkomst wordt hiernaar verwezen en dient de cliënt hiervan op de hoogte te zijn.

 

Privacywet
Uiteraard houden wij rekening met de AVG wet. Hoe wij dit doen staat beschreven in onze Privacyverklaring.

De Ontdekkingsplaats © Smyler Web | Inloggen beheerder