Leer en motiveer

Slow_motivation_website.png


Soms ontbreekt je de motivatie. Je hebt het idee dat je niet vooruit komt en heb je even helemaal nergens zin in. Of er is een specifiek onderdeel waar je geen motivatie voor voelt. De kunst is om over te gaan van denken naar doen. Maar hoe maak je nou die omslag en wat helpt je daarbij? Hoe gek het ook klinkt, intrinsieke motivatie haal je ook uit externe bronnen. Hoe dat werkt, leg ik je uit!

 


Wat is motivatie?

De definitie van motivatie is: ‘Het geheel van biologische en psychologische factoren die de aard van de richting van het gedrag bepalen’. Met andere woorden, motivatie is een prikkel om een bepaalde behoefte te bevredigen of om een doel te bereiken. Hoe sterker de prikkel, hoe groter de motivatie.

 

Voorbeeld: Je voelt dat je honger begint te krijgen, dat is de eerste prikkel. Het is nog niet zo groot dat je de behoefte hebt deze ook echt te bevredigen. Een tijdje later krijg je meer honger, de prikkel wordt groter en je motivatie sterker om de honger te stillen. Je gaat op zoek naar eten. Wanneer je aan een boterham begint, voelt het prettig om aan de behoefte te voldoen. Na elke boterham voel je de behoefte minder worden totdat je verzadigd bent. Je hebt geen behoefte meer aan eten en de prikkel is weg.

De kracht van motivatie
Hoe sterk je motivatie is, kan per doel verschillen. Dit verschilt ook nog eens per persoon. Niemand heeft exact hetzelfde behoefte pakket als een ander persoon. Wat je wel kunt zeggen is dat hoe meer waarde je hecht aan het doel dat je voor ogen hebt, hoe sterker je motivatie is om het te behalen. Daarnaast is de kans dat je doel wordt bereikt ook van invloed op je motivatie. Hoe groter de kans dat je het doel zal behalen, hoe groter de motivatie.  

 

Motivators
Er zijn een aantal factoren die ervoor zorgen dat je ergens gemotiveerd voor kunt raken;

- Uitdaging
- Groei
- Erkenning
- Dierbaren / Omgeving
- Beloning
- Zekerheid
- Resultaat

 

Wanneer je uitgedaagd wordt om een bepaald doel te halen kan dat je motiveren. Mits de uitdaging niet te makkelijk is en niet te moeilijk. Het moet haalbaar zijn. Het willen groeien is een goede motivator om daadwerkelijk aan de slag te gaan, en hierbij is erkenning van anderen en van jezelf belangrijk. Dit kan als een beloning werken, net als bijvoorbeeld een hoger salaris op je werk of een vakantie die je jezelf beloofd na het behalen van je doel. Soms haal je je motivatie uit de wil om dierbaren te helpen of een poepie te laten ruiken. Het resultaat is uiteraard een goed motivator bij het behalen van een doel. Je werkt naar het resultaat toe en houdt dit voor ogen tijdens de weg er naartoe.

 

Zorg dat je bovengenoemde motivators bekijkt als je merkt dat je je ergens niet voor kunt motiveren. Haal eruit wat voor jou belangrijk is en wees niet bang voor verandering. Verandering kan veel opleveren en een positieve uitwerking hebben.  Als je motivatie mist, kun je kijken welke motivators er ontbreken en je dus misschien eerst kunt betrekken om jezelf toch ergens voor te motiveren. 

Durf ook te berusten op het feit dat je ergens even niet voor gemotiveerd bent. Wellicht is de behoefte nog niet groot genoeg om ergens aan te beginnen en heeft het eerst de tijd nodig om de behoefte te laten groeien voordat je gemotiveerd raakt om eraan te beginnen. 

De Ontdekkingsplaats © Smyler Web | Inloggen beheerder